Tedavi ve Önleme

İlaç Lozap nasıl kullanılır?

Artan baskı, birçok olumsuz sonuç doğurur. Durum sürekli yorgunluğa, sağlığın bozulmasına, kalp kası üzerinde büyük bir yük oluşmasına ve kalp krizi riskinin yüksek olmasına yol açar. Antihipertansif ilaç Lozap, patoloji ile başa çıkmak için yardımcı olacaktır.

ATH

ATH kodu - C09CA01.

İlaç bikonveks tabletler şeklinde üretilir.

Serbest bırakma ve kompozisyon şekilleri

İlaç bikonveks tabletler şeklinde üretilir. Paket 30, 60 veya 90 kapsül içerir.

Potasyum losartan (100 mg) aktif madde olarak kullanılır. Yardımcı amaç maddeler:

 • sarı boya;
 • MM
 • povidon;
 • dimetikon;
 • talk;
 • kroskarmeloz sodyum;
 • makrogol
 • Mannitol.

Etki mekanizması

Alet basıncı düşürmeyi amaçlamaktadır. Farmakolojik etki, bunun bir AT1 reseptörüne bağlanamadığı anjiyotensin 2 üzerindeki etkisiyle ilişkilidir. Bu, AT2'nin aşağıdaki etkilerinde bir azalmaya neden olur:

 • sol ventrikül hipertrofisi;
 • katekolamin, vazopressin, aldosteron ve renin salınımı;
 • hipertansiyon.

Alet basıncı düşürmeyi amaçlamaktadır.

Farmakokinetik

Aktif madde sadece kandaki adrenalin konsantrasyonunu değil aynı zamanda aldosteron seviyesini de azaltır. Terapötik etkinin zirvesi 6 saat sonra ortaya çıkar. İlaç sürekli olarak kullanılıyorsa, en büyük terapötik etki 3-6 hafta içinde elde edilir.

Emilim, sindirim sisteminden hızlı bir şekilde oluşur. Kan plazmasındaki aktif bileşenin maksimum konsantrasyonu, alımdan bir saat sonra görünür ve metabolit - 3 saat sonra.

Biyoyararlanım% 33'tür. İlacın çoğu bağırsaklardan atılır, ancak ilacın yaklaşık% 35'i idrarla atılır.

Ne gerekli

İlaç aşağıdaki hedeflere ulaşmak için kullanılır:

 • yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet gelişimi sırasında ortaya çıkan diyabetik nefropati tipinin ortadan kaldırılması;
 • kardiyovasküler hastalık olasılığını azaltmak;
 • kronik kalp yetmezliğini ortadan kaldırmak;
 • esansiyel hipertansiyon tedavisi.
İlaç diyabetik nefropati tipini ortadan kaldırmak için kullanılır.
İlaç esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
İlaç kronik kalp yetmezliğini ortadan kaldırmak için reçete edilir.

Kontrendikasyonlar

İlaç, bileşenlere aşırı duyarlılık varlığında kullanılması yasaktır. Aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanın:

 • renal arter darlığı sırasında;
 • elektrolit dengesizliği durumunda;
 • BCC'yi düşürürken.

Nasıl alınır

Bir ilacın alınması gıda kullanım zamanına bağlı değildir. Araç günde 1 kez kullanılır. Hipertansiyon muzdarip hastalar, 50 mg miktarında reçete ilaç. Daha güçlü bir etki gerekirse, doz 100 mg'a yükseltilir.

Doktor tarafından belirlenen ilacın tam miktarı, bu nedenle danışmanız gerekir.

Doktor tarafından belirlenen ilacın tam miktarı, bu nedenle danışmanız gerekir. İlaç sadece belirtilmişse kullanılır. Tek başına terapiyi yürütmek önerilmez.

Diyabetli

Tip 2 diyabetli hastaların tedavisi 50 mg ile başlar. Doz günde 1 kez alınır. Doktorun ifadesine göre, ilacı 1-2 doza bölerek ilaç miktarı günde 100 mg'a çıkarılabilir.

Yan etkileri

Gastrointestinal sistem

Sık bildirilen advers olaylar:

 • bulantı;
 • ağrı;
 • midede dolgunluk hissi (dispepsi);
 • ishal.
Bir yan etki ağız kuruluğu olabilir.
Sık görülen yan etkiler ishaldir.
Daha az yaygın gazlanma belirtileri.

Daha az yaygın tezahürler:

 • karaciğerle ilgili sorunlar;
 • karaciğer enzimlerinin artması;
 • mide gazı;
 • ağız kuruluğu;
 • ağırlık azaltma;
 • kabızlık;
 • kusma.

organları Şekillendirme

Aşağıdaki advers reaksiyon semptomları oluşur:

 • eozinofil sayısında azalma;
 • anemi;
 • trombositopeni;
 • küçük damarlarda hasar (hemorajik vaskülit).

Yan etkileri anemi olabilir.

Merkezi sinir sistemi

Hastanın işaretleri var:

 • yorgunluk;
 • titremesi;
 • anksiyete;
 • depresyon;
 • periferik sinir nöropatisi;
 • hypersthesia;
 • parestezi - karıncalanma veya yanma hissiyle karakterize kendiliğinden ortaya çıkan hisler;
 • hafıza bozukluğu;
 • uyku bozukluğu;
 • koordinasyon kaybı.
Bir yan etki depresyonda kendini gösterebilir.
Uyku bozuklukları nedeniyle yan etkiler görülebilir.
Bir yan etki, zayıf koordinasyonda kendini gösterebilir.

Anlam organları

Yan etkiler, aşağıdaki belirtilere neden olacak olan duyuları etkileyebilir:

 • gözün konjonktival iltihabı;
 • bulanık görme;
 • tat değişiklikleri;
 • kulak çınlaması.

Solunum sistemi

Solunum sisteminin yenilgisi, aşağıdaki belirtilerle karakterize edilir:

 • sinüzit;
 • farenjit oluşumu;
 • burun tıkanıklığı;
 • bronşit;
 • öksürük;
 • enfeksiyonun üst yollarının lezyonu.

Solunum sisteminin yenilgisi öksürük görünümü ile karakterizedir.

Ürogenital Organlar

Üriner sistemin olumsuz semptomlara cevabı aşağıdaki belirtilerle temsil edilir:

 • sık idrara çıkma;
 • iktidarsızlık;
 • libido azalması;
 • böbrek fonksiyon bozukluğu;
 • idrar yolu enfeksiyonu;

Bağışıklık sistemi

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

 • anjiyoödem;
 • vasküler inflamasyon (vaskülit).

Olumsuz olaylar, yüzü etkileyen anjiyoödeme yol açar.

alerjiler

Yan etkiler, aşağıdaki alerjik reaksiyon belirtilerine yol açar:

 • dudak, boğaz, dil, gırtlak, yüz ve solunum yollarını etkileyen anjiyoödem;
 • deri döküntüleri;
 • kaşıntı.

Özel talimatlar

Tedaviye başlamadan önce hasta yüksek dozlarda diüretik kullandıysa, Lozapa miktarı 25 mg'a düşürülmelidir.

Alkol ile uyumluluk

Tedavi süresince alkollü içeceklerin tüketimi, olumsuz reaksiyonların oluşmasına ve hastanın iyiliğinin bozulmasına yol açacaktır, çünkü İlacın zayıf alkol uyumluluğu var.

Tedavi süresince alkol içmek, hastanın iyiliğinde bozulmaya yol açacaktır.

Böbrek fonksiyon ihlali kullanın

Böbreklerle ilgili problem varsa, dozu ayarlamaya gerek yoktur. Bununla birlikte, bu tür hastalar, kandaki renal klirensi ve potasyum konsantrasyonunu izlemek için bir doktor gözetiminde olmalıdır.

Karaciğer ihlali kullanın

Karaciğer yetmezliği olan kişilerin ilaçlarını düşük dozlarda almaları gerekir.

Kalp yetmezliği

Lozapa'nın kronik kalp yetmezliği formunda kullanımı günde bir kez gerçekleştirilir. İlk dozaj 12.5 mg'dır. Fon miktarı kademeli olarak istenen seviyeye yükseltildi.

Lozapa'nın kronik kalp yetmezliği formunda kullanımı günde bir kez gerçekleştirilir.

Çalışma mekanizmalarına etkisi

Yan etkilerin ortaya çıkması, hastanın dikkat konsantrasyonunun kötüleştiği ve reaksiyon hızının yavaşladığı sonucu, psikomotor fonksiyonlarının aktivitesinde bir azalmaya neden olur. Araba kullanmaktan kaçınmak tedavi sırasında olmalı.

Hamilelik ve emzirme döneminde

Emzirirken çocuğu yapay bir diyete aktarmanız veya emzirme döneminde kullanılabilecek başka bir alet almanız gerekir.

Emzirirken çocuğu yapay beslenmeye aktarmanız gerekir.

İlacın kullanımı fetal kusurlara veya ölüme neden olabilir. Hamilelik sırasında, ilaç reçete edilmez.

Randevu Lozapa çocukları

İlaç çocukluk çağında ilacı alma güvenliği konusunda bilgi eksikliği nedeniyle 18 yaşın altındaki hastalara reçete edilmez.

Yaşlılıkta kullanın

75 yaşından büyük hastalar düşük dozda seçilmelidir.

aşırı doz

Büyük miktarlarda ilaç, kalp atış hızında bir değişikliğe veya ciddi hipotansiyonun ortaya çıkmasına neden olur.

Tezahürleri ortadan kaldırmak için, hastaneye gitmelisiniz.

Diğer ilaçlarla etkileşim

İlaç etkileşimi Lozapa aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • flukonazol veya rifampisin kullanımı nedeniyle aktif bileşenin kandaki metabolitinin konsantrasyonu azalır;
 • steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar kullanıldığında hipotansif özellik azaltılır;
 • Potasyum içeren ilaçlar ve potasyum koruyucu karakterli idrar söktürücü preparatlar kullanılırken hiperkalemi oluşum olasılığını arttırır;
 • diüretiklerin etkisi, adrenerjik blokerleri arttırır.

Diğer ilaçlarla etkileşim diüretiklerin, blokerlerin etkisini arttırır.

Bu araçları kullanırken tehlikeli bir etkileşim bulunamadı:

 • eritromisin;
 • warfarin;
 • hidroklorotiyazid;
 • fenobarbital;
 • simetidin;
 • Digoksin.

analogları

Gerekirse, takım analoglarını değiştirebilirsiniz. Bu ilaçlar şunlardır:

 1. Lorista - antihipertansif etkileri olan bir ilaç.
 2. Enap - enalapril ile ilaç tedavisi. Düşük basınca katkıda bulunur.
 3. İndapamid, aktif maddenin indapamid hemihidrat olduğu bir ilaçtır. Antihipertansif ve diüretik ilaçları ifade eder.
 4. Mikardis - kan damarlarının genişlemesine ve basıncın normalleşmesine yol açan anjiyotensin 2 reseptörlerinin baskılanmasını amaçlayan bir araçtır.
 5. Telmisartan - Aynı aktif elemente sahip bir ilaç. İlaç hipertansiyon tedavisi sırasında kullanılır.
 6. Candesartan Rus ve İsviçreli bir ilaçtır.
 7. Lozap Plus - Losartan ile demektir. Ek olarak, hidroklorotiyazid bulunur - diüretik etkiye sahip bir madde.
Lorista - antihipertansif etkileri olan bir ilaç.
Enap - enalapril ile ilaç tedavisi.
Mikardis - anjiyotensin reseptörlerini baskılamayı amaçlayan bir araçtır 2.

Eczane tatil şartları

İlaç alımı için reçeteye ihtiyacınız var.

Reçetesiz alabilir miyim

Hiçbir reçete yayınlanmaz.

Fiyat Lozap

İlacın maliyeti, paketteki tabletlerin sayısına ve Lozap'ın satıldığı eczaneye bağlıdır. İlacın ortalama fiyatı 320 ruble.

Saklama koşulları ilaç Lozap

Depolama sıcaklığı + 30 ° C'yi geçmemelidir İlacın doğrudan güneş ışığından korunması gereklidir.

Raf ömrü

Depolama süresi 2 yıldır.

Lozape Yorumları

İlacın yorumları, almayı planlayan hastalar olarak düşünülmelidir.

Kardiyologlar

Viktor Konstantinovich, kardiyoloji uzmanı

İlaç Cozaar'ın bir analogudur. İlaç, uygun ve uygun şekilde uygulanan bir tedavi kullanıldığında etkilidir.

Victoria Gennadievna, kardiyoloji uzmanı

Lozapa'nın terapötik etkisi, zayıf bir etki ile karakterize edilir. Tedavi sürecinde, dozaj seçiminde zorluklarla ilişkili olan gerekli basınç göstergelerine ulaşmak zordur: ilacın küçük bir miktarı istenen sonuca yol açmaz ve büyük miktarlar yan semptomlara neden olabilir.

Hastaların

Elena, 54 yaşındayım, Saransk

Lozap'ın yardımı ile 4 yıldan uzun süredir tedavi ediyorum. Aynı zamanda Concor uygulayın, çünkü Bu şema doktor tarafından yazılmıştır. İlaç başlangıcında her şey yolundaydı. Birkaç ay sonra belirtiler ortaya çıkmaya başladı: sırt ağrısı, baş dönmesi ve kulaklarda çınlama. Muayene sırasında hiçbir şey bulunamadı ve listelenen işaretler artmaya devam ediyor. Şimdi uygun bir yedek ilaç arıyorum.

Irina, 45 yaşında, Pskov

Basıncın öngörülen resepsiyonu dengelemek için Lozapa. Olumlu bir etki fark etmedim. Araç zarar vermedi, ancak faydası yoktu. Basınç aynı seviyede kaldı ve sol ventrikül hipertrofisi azalmadı.