Kan şekeri ölçüm cihazları

Ölçüm aletinin kalibrasyonu: hata kontrolü ve okuma tablosu

Kan şekeri analizi için yeni bir cihaz satın alırken sonuçlarını önceki cihazların göstergeleriyle karşılaştırdıktan sonra birçok kişi ölçüm hatasını fark eder. Benzer şekilde, çalışma bir laboratuvarda yapıldıysa, sayılar farklı bir anlama sahip olabilir.

İlk bakışta, laboratuardaki veya evdeki kan şekeri ölçüm cihazındaki göstergeleri alırken aynı kişiden gelen tüm kan örneklerinin aynı değere sahip olması gerektiği görünüyor. Bununla birlikte, durum böyle değildir, esas mesele, tıbbi ya da evde kullanım için uzmanlaşmış her ekipmanın farklı bir kalibrasyona sahip olmasıdır, yani bir ayar.

Bu nedenle, kandaki glikoz ölçümü farklı şekillerde gerçekleşir ve analiz sonuçları birbirinden farklıdır. Kan şekeri ölçüm cihazlarının hatası ne kadar büyük olabilir ve hangi cihaz en doğrudur, daha detaylı düşünmeye değer.

Cihaz doğruluğu

Ölçüm cihazının ne kadar doğru olduğunu anlamak için, doğruluk gibi bir şeyin ne olduğunu bulmanız gerekir. Tıbbi verilere göre, evde yapılan kan şekeri ölçümleri, yüksek hassasiyetli bir laboratuvar analizörünün ±% 20 aralığında olduklarında klinik olarak doğru kabul edilir.

Bu hata sayacının tedavi süreci üzerinde önemli bir etkisi olmadığına inanılmaktadır, bu nedenle şeker hastaları için geçerlidir.

Ayrıca, veri doğrulama kontrolüne başlamadan önce, cihaz kitinde bulunan kontrol solüsyonunu kullanmak gerekir.

Laboratuvar değerleri ile fark

Çoğu zaman, ev cihazları bütün kılcal kanda kan şekeri ölçümlerini gerçekleştirirken, laboratuvar ekipmanı kural olarak araştırma için kan plazması kullanır. Plazma, kan hücreleri yerleştikten ve uzaklaştırıldıktan sonra elde edilen kanın bir sıvı bileşenidir.

Bu nedenle, şeker için tam kan çalışmasında, sonuçlar plazmadan yüzde 12 daha düşüktür.

Bu, güvenilir ölçüm verileri elde etmek için, ölçüm aletinin ve laboratuar ekipmanının kalibrasyonunun ne olduğunu anlamak gerektiği anlamına gelir.

Karşılaştırma Tablosu

Şeker hastaları için, kalibrasyon göstergesinin ne olduğuna ve hangi kanın test edildiğine bağlı olarak konvansiyonel ile laboratuar aleti arasındaki farkı belirlemenin mümkün olduğu özel bir masa geliştirilmiştir.

Bu tabloya dayanarak, hangi analizörün tıbbi cihazla karşılaştırılması gerektiğini ve hangisinin bir anlam ifade etmediğini anlayabilirsiniz.

Bir kılcal plazma laboratuvarı kullanılırken, karşılaştırma şu şekilde yapılabilir:

 • Analiz sırasında plazma kullanılırsa, elde edilen rakamlar neredeyse aynı olacaktır.
 • Tüm kılcal kan için glükometre üzerinde araştırma yapılırken, bu sonuç laboratuvar verilerine göre yüzde 12 daha düşük olacaktır.
 • Bir damardaki plazma kullanılırsa, diyabetik boş bir midede test edilirse bir karşılaştırma yapılabilir.
 • Kan şekeri ölçüm cihazındaki tüm venöz kan, çalışma sadece boş bir mideyle yapılmalı ve cihazdaki veriler laboratuvar değerlerinden% 12 daha düşük olacağından karşılaştırma için önerilmez.

Laboratuar ekipmanının kalibrasyonu kılcal kanla yapılırsa, karşılaştırmanın sonuçları tamamen farklı olabilir:

 1. Ölçüm aletinde plazma kullanıldığında, sonuç yüzde 12 daha yüksek olacaktır.
 2. Bir ev cihazının tam kan için kalibre edilmesi aynı değerlere sahip olacaktır.
 3. Analiz, venöz kan kullanılarak yapıldığında, aç karnına araştırma yapmak gerekir. Aynı zamanda, rakamlar yüzde 12 daha yüksek olacak.
 4. Tüm venöz kanı analiz ederken, çalışma sadece aç karnına yapılır.

Venöz plazma kullanarak laboratuvar analizi yaparken, aşağıdaki sonuçları elde edebilirsiniz:

 • Bir plazmaya kalibre edilmiş bir kan şekeri ölçüm cihazı sadece aç karnına test edebilir.
 • Kılcal kanın tamamı bir ev aletinde analiz edildiğinde, çalışma sadece aç karnına yapılabilir. Sayaçtaki sonuç yüzde 12 daha düşük olacaktır.
 • Karşılaştırma için ideal seçenek venöz plazma analizidir.
 • Tüm venöz kan için kalibre ederken, cihazdaki sonuç yüzde 12 daha düşük olacaktır.

Bir hasta laboratuar koşullarında venöz tam kan alırsa, fark aşağıdaki gibi olacaktır:

 1. Kılcal plazma ile kalibre edilmiş glükometre yalnızca aç karnına kullanılmalıdır, ancak bu durumda bu çalışmalar yüzde 12 daha yüksek olacaktır.
 2. Bir diyabetik katı kılcal kan verirse, karşılaştırma sadece boş bir mideyle yapılabilir.
 3. Venöz plazma aldıklarında, sayaçtaki sonuç yüzde 12 daha yüksektir.
 4. En iyi seçenek venöz tam kan evde kullanıldığında göz önünde bulundurulur.

Veriler nasıl karşılaştırılır?

Laboratuar ekipmanı ile geleneksel bir glikometreyi karşılaştırırken güvenilir göstergeler elde etmek için, cihazın nasıl kalibre edildiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Öncelikle, laboratuvar verileri standart cihazla aynı ölçüm sistemine aktarılır.

Tam kan için kan şekeri ölçüm cihazı ve plazma için laboratuar analizörü kalibre edilirken, klinikte elde edilen göstergeler matematiksel olarak 1.12'ye bölünmelidir. Böylece, 8 mmol / litre alındığında, rakam bölündükten sonra 7.14 mmol / litredir. Cihaz, yüzde 20'ye eşit 5.71 ila 8.57 mmol / litre rakam gösteriyorsa, cihaz doğru olarak kabul edilebilir.

Sayaç plazma için kalibre edilmişse ve klinikte tam kan alınırsa, laboratuvar sonuçları 1.12 ile çarpılır. 8 mmol / litre ile çarpıldığında, gösterge 8.96 mmol / litredir. Elde edilen verilerin aralığı 7.17-10.75 mmol / litre ise, cihazın düzgün çalıştığı düşünülebilir.

Klinikte ekipman ve normal cihaz aynı anda kalibre edildiğinde, sonuçları dönüştürmenize gerek yoktur. Ancak burada yüzde 20'lik bir hataya izin verildiğini hatırlamak önemlidir. Yani, laboratuvarda 12.5 mmol / litre rakam alırken, ev kan şekeri ölçüm cihazı 10 ila 15 mmol / litre vermelidir.

Genellikle korkutucu olan yüksek hataya rağmen, böyle bir cihaz doğru.

Analizörün doğruluğunu belirlemek için öneriler

Hiçbir durumda, alet üreticisi olsalar bile, analizin diğer glukometrelerin çalışmasının sonuçlarıyla karşılaştırmasını yapamazsınız. Her cihaz, eşleşmeyebilecek belirli bir kan örneği için kalibre edilir.

Analizörü değiştirirken, ilgili doktora bildirdiğinizden emin olun. Yeni cihaz için kan şekeri seviyelerinin aralığının belirlenmesine ve gerekirse tedavinin düzeltilmesine yardımcı olacaktır.

Karşılaştırmalı verilerin toplanması sırasında hasta sayacın temiz olduğundan emin olmalıdır. Kodun, test şeritlerindeki sayılarla eşleşmesini sağlamak da önemlidir. Doğrulamanın ardından test bir kontrol çözeltisi kullanılarak gerçekleştirilir. Bu cihaz belirtilen aralıkta göstergeler veriyorsa, sayaç doğru şekilde kalibre edilir. Bir tutarsızlık gerekirse, üreticiye başvurun.

Yeni bir analizörü çalıştırmadan önce, hangi kan numunelerinin kalibrasyon için kullanıldığını bulun. Buna dayanarak, ölçüm hesaplanır ve hata belirlenir.

Kan şekeri analizinden dört saat önce yemek tavsiye edilmez. Aynı zamanda hem sayaç hem de klinik için örneklerin aynı anda alındığından emin olmanız gerekir. Venöz kan alınırsa, numune oksijenle karışmasını sağlamak için iyice çalkalanmalıdır.

Kusma, ishal, hastalık, diyabetik ketoasidoz ve sık idrara çıkma, terleme gibi durumlarda vücudu kuvvetlice kurutur. Bu durumda cihaz, cihazın doğruluğunu kontrol etmek için uygun olmayan yanlış rakamlar verebilir.

Kan örneği almadan önce, hastanın ellerini havluyla yıkaması ve ovması gerekir. Islak mendil ve sonucu bozabilecek diğer yabancı maddelerin kullanılması mümkün değildir.

Doğruluk alınan kan miktarına bağlı olduğundan, ellerin hafif bir masajı ile parmakları ısıtmak ve kan akışını artırmak gerekir. Delme, kanın parmaktan serbestçe akmasına izin verecek kadar sert yapılır.

Ayrıca piyasada, nispeten yakın bir zamanda, ev kullanımı için test şeritleri olmayan kan şekeri ölçüm cihazları ortaya çıkmıştır. Bu makaledeki video metrenin doğruluğunun nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacaktır.